stripes
  • bild

Biståls verksamhetspolicy

Biståls övergripande verksamhetspolicy utgör grunden för hela företagets verksamhet och processer:

  • Nöjda kunder är basen i vår verksamhet.
  • Motiverade medarbetare är vår största tillgång.
  • Genom kvalitet, effektivitet och innovation ska vi vara marknadsledande inom de sektorer vi är verksamma.
  • Uppfyllande av kvalitets- och miljömål.
  • Åstadkomma och bibehålla en lönsamhetsgrad som är nödvändig för att säkerställa företagets framtid.