stripes

U-BLOCKSARMERING

Bistål U-blocksarmering används till att armera u-block av betong eller lättklinkerbetong.

Armeringen ställs på höjdkant i blocken, som i profil är U-formade, och som därefter fylls med betong. Användningsområde  t.ex. över öppningar eller som sammanhållande ringarmering i översta skift i murverk.

Skarvning

Armeringen skall vid skarvning överlappas med 300 mm.