stripes

FÖRBINDELSESTEGE

Förbindelsestegar används vid tillverkning av sandwichelement.

Sandwichelement är prefabricerade väggelement i tre skikt, betong-isolering-betong. Stegen gjuts in och förbinder det yttre skiktet med det inre bärande skiktet för att överföra de vertikala lasterna från den yttre skivans egentyngd till det inre bärande skiktet. 

Specifikationer

Under dokumentation finns tekniska specifikationer.


  • Förbindelsestege

    Förbindelsestegen används till att förbinda ytter- och innerskivan i ett sandwichelement av betong och består av två parallella stänger punktsvetsade till en kontinuerlig diagonal stång.

    pilFörbindelsestege