stripes

DOKUMENTATION

I menyn till vänster återfinns olika former av dokumentation för våra produkter.

CE-märkningarna innebär kortfattat att produkten får säljas i vilket land som helst inom EU/EES utan att de länderna har rätt att ställa andra krav på produkten.Syftet med byggvarudeklarationerna (BVD) är att uppvisa produktens eventuella miljöpåverkan. Sundahus innebär miljö- och hälsovärderingar av byggvaror.