stripes

BISTÅL

Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

Bistålet utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende. Bistålet tillverkas i tre olika materialkvaliteter och i olika utföranden. För tekniska specifikationer se under fliken Dokumentation.

MILJÖKLASSER

Vi arbetar med Bistål inom tre miljöklasser: Obehandlat, förzinkat och rostfritt.


 • Bi 37 rf

  Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

  pilBi 37 rf

 • Bi 30 dista

  Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

  pilBi 30 dista

 • Bi 40 FZ

  Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

  pilBi 40 FZ

 • Bi 56 OB

  Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

  pilBi 56 OB