stripes
  • bild

Vår filosofi

För oss på Bistål är våra kunder a och o. I alla relationer gör vi vårt yttersta för att vara en bra samarbetspartner. Vår målsättning är att engagerat lyssna på våra kunders behov, lära oss av relationen och få nya infallsvinklar och idéer för att på så sätt utveckla nya produkter.

Vi kan glatt konstatera att många av våra kundsamarbeten sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ödmjukhet och respekt inför kunden kombinerat med stort yrkeskunnande, entreprenörsanda, flexibilitet och småländsk "klurighet" har och kommer alltid att prägla Bistål.

EN MINDRE MARKNADSLEDARE

Trots det faktum att vi är marknadsledare är vi globalt sett ett mindre företag. Vår kultur har alltid kännetecknats av korta beslutsvägar och öppna dörrar, vilket ger oss möjlighet att på kort tid ta fram kundunika lösningar.

Vi vet att våra kunder värdesätter vår snabbhet och förmåga till flexibla lösningar; med andra ord rätt produkter i rätt tid. Vi är övertygade om att det är två viktiga delar i en hög servicegrad.