stripes
  • bild
  • bild
  • bild
  • bild
  • bild

Vår tillverkningsprocess

Vi tror på vikten av att hålla en hög kvalitet.

Råmaterialet, valstråden, kommer från ett valsverk i Tyskland, känd för sin höga 700-kvalitet, till hamnen i Västervik för snabb transport till vår fabrik.

Valstråden dras därefter i våra egna maskiner ner till rätt dimension och spolas upp på ringar. Därefter flyttas tråden till svetsmaskinerna för att svetsas ihop till en stege. Stegen utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt. Stängerna är på jämna avstånd förenade med svetsade tvärpinnar som har rektangulärt tvärsnitt. Efter svetsningen klipps bistålet till rätt längder och förpackas i respektive förpackningsform, vanligtvis 4m, men vi levererar även andra längder mot offert.

Om det rör sig om ett förzinkat Bistål så spolas det först upp på ringar för att därefter gå igenom vår förzinkningsanläggning – givetvis tar vi hand om restprodukterna enligt gällande miljökrav.