stripes

Bi 37 rf

Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

BI 37 RF utgörs av två 3,7 mm längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via korta tvärgående rektangulära stänger till ett stege-liknande utseende.

BI 37 RF säljs oftast i 4-meterslängder med 50 st/bunt men kan även beställas i andra längder och förpackningsstorlekar.

Artikelnr. Benämning kg/meter Antal/förp.
0015 Bi30rf 50 st/bunt 0,12 50