stripes

Bi 30 dista

Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

I 30 DISTA utgörs av två 3 mm längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via korta extra höga tvärgående rektangulära stänger till ett stege-liknande utseende.

BI 30 DISTA säljs oftast i 4-meterslängder med 50 st/bunt men kan även beställas i andra längder och förpackningsstorlekar.

Artikelnr. Benämning kg/meter Antal/förp.
0016 Bi30rfDista 50 st/bunt 0,14 50